letmeknow.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach oraz rozwoju osobistym

Praca

Telepraca a praca zdalna – różnice

Telepraca a praca zdalna – różnice

Praca zdalna stała się popularna ze względu na pandemię COVID. Przedsiębiorstwa zostały zmuszone do delegowania swoich pracowników do pracy w domu. Często praca zdalna jest mylona z telepracą. To są zupełnie inne terminy. Praca zdalna, która powstała w ustawie covidowej różni się z telepracą, którą reguluje kodeks pracy. W niniejszym artykule wyjaśnimy różnice i między tymi rodzajami wykonywania obowiązków służbowych na rzecz pracodawcy.

Telepraca a praca zdalna – słownictwo zamienne, elementy spójne

Termin „praca zdalna” używany jest bardzo często. Zamiennie stosuje się go z innymi terminami, jak np. „praca z domu”, ‘zdalna”. Praca zdalna to wykonywanie obowiązków służbowych dla pracodawcy poza miejscem pracy. Legalny termin „pracy zdalnej” pojawił się dopiero w 2020 roku, a do tego czasu określał telepracę. Nie oznacza to, że telepracy już nie ma. Obydwie formy są poprawne, ale są innym rodzajem wykonywanej pracy. Telepracę i pracę zdalną łączy właśnie fakt, że obowiązki służbowe są wykonywane poza siedzibą przedsiębiorstwa. Pracodawca w jednym i drugim przypadku musi zapewnić odpowiednie warunki (np. dostarczyć niezbędną drukarkę).

Telepraca a praca zdalna – różnice

Fundamentalną różnicą jest akt prawny – telepraca regulowana jest na podstawie kodeksu pracy, a praca zdalna na podstawie ustawy covidowej. Następną różnicą jest zgoda na taką pracę wyrażona przez pracownika. Zgoda ta jest obligatoryjna w przypadku telepracy. Poza tym, pracodawca wysyłając pracownika do telepracy, musi z nim omówić szczegóły tej pracy. Omówić musi także ze związkami zawodowymi (o ile w danym przedsiębiorstwie są). Jeżeli nie ma związków zawodowych, to po konsultacjach należy sporządzić regulamin związany z wykonywaniem pracy na zasadzie telepracy. Inaczej jest w przypadku pracy zdalnej. Tutaj zgoda pracownika nie jest wymagana. Inne było źródło powstania tej formy pracy, w 2020 roku skupiono się wokół walki z koronawirusem i zapobieganiu zarażeniom. Dlatego pracodawca miał prawo do oddelegowania pracownika do pracy zdalnej. Oddelegowanie do pracy zdalnej jest poleceniem służbowym. Oczywiście, pracownik może odmówić, jednak musi się liczyć z konsekwencjami – nawet z rozwiązaniem umowy o pracę.

Telepraca a praca zdalna – ewidencjonowanie czasu pracy pracownika

Zarówno praca zdalna, jak i telepraca nie uprawniają pracownika do niewykonywania obowiązków służbowych. Błędne jest więc przeświadczenie o tym, że jeżeli pracujemy w domu to pracujemy mniej, nieefektownie, byle jak. Pracodawca ma prawo do ewidencjonowania czasu pracy, który pracuje zdalnie lub na zasadzie telepracy. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli pracownik nie pracuje w określonym wymiarze godzin, ale np. w systemie zadaniowym.

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią spowodowały, że wprowadzono wiele nowych rozwiązań

Praca z domu kiedyś była czymś nie do wyobrażenia. Okazało się jednak, że ma wielu zwolenników, jak i przeciwników (wśród pracowników). Dla pracodawcy wysłanie pracownika na zdalna lub telepracę oznaczać może z jednej strony utratę kontroli nad nim, ale dzięki temu może uzyskać oszczędności (np. wynajmuj biura).

Udostępnij